Om Medskap Stockholm AB

Medskap bildades 1996 av Margareta Norring och har kunder inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Margareta är beteendevetare och är certifierad i bl.a. GDQ, Teambook, Mebook, Pulsanalys, Lego Serious Play Method, TUFF ledarskapsträning I, II, diplomerad Enneagram Practitioner och utbildad UGL-handledare.

Organisationsutveckling

Ni får stöd i förändringar av olika slag genom processinriktat arbete kring affärsidé och uppdrag, vision, gemensamma värderingar och mål. Medskap skräddarsyr insatser och utbildningsprogram utifrån era behov.

Ledarskap

Det är du själv och din förmåga att leda som utgör din viktigaste tillgång på arbetet. För att kunna utöva ett medvetet ledarskap krävs att du har god kunskap om dig själv och att du ständigt reflekterar över ditt eget beteende. Förutom med utveckling av medvetet ledarskap arbetar Medskap också med ledarskap kopplat till medarbetarskap, dvs med chef och medarbetare tillsammans. Chefsgrupper kan också ha behov av att utveckla ledarskapet utifrån vilken nivå i verksamheten man befinner sig på. Insatsen utformas utifrån kundens och verksamhetens behov.

Medarbetarskap

Tänk dig en arbetsplats där individerna tar fullständigt ansvar för sitt eget agerande i teamet. Där miljön uppmuntrar till nytänkande och innovation. Där transparens är normen. Där alla är informerade och där kulturen är tillåtande. Detta är möjligt att uppnå och resultatet blir engagemang, närvaro, kundnöjdhet och prestation.

Handledning

Vi hamnar alla i ett läge där vi behöver någon utanförstående att diskutera funderingar och svårigheter med. Det kan handla om rollen som chef, relationer till medarbetare och andra chefer, identitet och värderingar, stresshantering, karriärplanering eller problemlösning.

Konflikthantering

Konflikter tillhör vardagen i alla arbetsgrupper. Ibland kan en eller flera personer skapa stor osäkerhet, förvirring och rädsla på en arbetsplats. Det kan vara svårt att förstå vad som händer. Ibland kör man helt enkelt fast och behöver någon utomstående som hjälper till. Då är det viktigt att alla i gruppen känner att de har samma värde och får komma till tals på lika villkor. Att tydliggöra betydelsen av systemet, den organisatoriska ramen, kulturen, personliga olikheter och den inbördes kommunikationen är också av största vikt.