Metoder

Alla metoder Medskap arbetar med utgår från forskningsbaserade teorier. De är bra redskap vid exempelvis förändringar, analyser, utvecklingsinsatser och coachning. Här följer några exempel:

Coachande förhållningssätt - Bli medveten om förhållningssätt och klimat och träna ett coachande förhållningssätt och hur hantera olika slags samtal. Sytet är att utveckla samarbete, effektivitet och tillit.

Teambook och Mebook - Ett digitalt stöd som följer upp, tränar och belönar teamet i dess utveckling samt motsvarande stöd för ledarutveckling.

Förändringens fyra rum - teori och verktyg för förändring och förändringsarbete, enskilt, i grupper och i organisationer

GROW - modell och verktyg för coachning

GDQ (Group Development Questionnaire) – verktyg för att analysera gruppers utvecklingsnivå, som används i IMGD (Integrative Model of Group Development) – teori och metod för att göra grupper effektivare, utvecklad av Susan Wheelan

Lego Serious Play Method – en metod som underlättar möten, kommunikation och problemlösning

PULS (DISC) – en analysmetod som lyfter fram styrkor och behov, användbar i såväl urvals- som utvecklingssamtal

The Leadership Pipeline – en modell som tydliggör olika nivåer av ledarskap och hur man kan hantera övergångarna

Kontakta Medskap för mera information. Det bästa är om vi kan ordna ett förutsättningslöst möte.