Välkommen till Medskap Stockholm AB

Medskap arbetar med den avgörande strategiska resursen i verksamheten – ledarna och medarbetarna.

Kontakt

Medskap utvecklar, vägleder och coachar

Alla verksamheter vill nå bra resultat! Den helt avgörande strategiska resursen för att nå framgång är människorna i verksamheten. Vilka styrkor finns? Kommer alla till sin rätt? Hur nyttja den samlade kapaciteten? Hur kommunicerar vi med varandra? Ger vi rak feedback? Vågar vi vara sanna med medkänsla?

Medskap utgår från vetenskaplig forskning, ett systemiskt och salutogent tankesätt och arbetar i kontinuerlig dialog med kunden.

Medskap firar 2022

26 år !