Samskapade & skräddarsydda lösningar
Personlig vägledning

Medvetet, utvecklande & reflekterande ledarskap

Kvalitet

Utbildad och certifierad. Löpande avstämningar. Högsta engagemang. Ärlighet, transparens och konstruktivitet. Tillsammans gör vi nytta.

Erfarenhet

Över 30 års erfarenhet kring utveckling av ledare, individer, grupper och verksamheter. Ständigt omprövande. Kompetens och vidareutveckling.

Tjänster

Vägleder och stöttar utvecklings-/ förändringsarbete. Ni kanske vet vad ni behöver. Eller så vet ni att ni behöver göra något annorlunda. Men HUR? Skapa meningsfullhet och engagemang utifrån ett gemensamt tydligt syfte och gemensamma värderingar. För att öka självinsikt, självmedvetande och utveckling använder jag Enneagrammet som grund.

Ledarskapsutveckling

Vi behöver samskapa och samarbeta för att bli framgångsrika. Skapa tillit och medvetenhet. Ha gemensamt syfte och gemensamma värderingar. Demokratisk beslutsprocess, tydlighet gällande roller, mål och ansvar. Hur arbetar vi med detta? Ger stöd? Coachar? Kommunicerar? Vilka möten? Eget mod? Gemensamt arbete.

Ledarskapsutbildning

Ett nytt ledarskap. Släppa kontrollen. Lämna över ansvar. Coacha. Vara mer medveten. Leda med hjärtat. Vara sann och tydlig. Många övningar. Eget mod.

Självledarskap

Vilka är mina styrkor? Fallgropar, utmaningar och allergier? Hur ser jag på mig själv och egna behov? Vad vill jag uppnå? Vad syftar detta till? Feedback, samtal. Coaching. Självreflektion, mod. Många övningar.

Medarbetarskap

Ansvar och samarbete. Teori och praktik. Övningar och gemensamt arbete.

Verksamhetsutveckling

Vilket är vårt verkliga syfte? Varför? Hur ska våra processer se ut? Strukturer? Mod? Nyfikenhet? Tillit? Egen utveckling? Nya lösningar? Tålamod? Växande?

Förändringsledning

Teori och praktik. Vad innebär det? Hur kan jag/vi hantera? Coaching. Kommunikation. Samskapande.

Handledning/Coaching

Enskild handledning. Grupphandledning. Handledning i kombination med större uppdrag. Chefs/ledarhandledning.

Handledarutbildning

Skräddarsydda utb. Har länge haft utb. för bl.a. tandläkare, specialisttandläkare, apotekare och Receptarier.

Enneagram & utveckling

Diplomerad Enneagram Practitioner och Certifierad Enneagram Trainer. Detta genom

 www.enneagramcenter.se

Har också genomfört 2/3 av Personal Master Program för Beatrice Chestnut och Uranio Paes, vilket kommer att pågå fram till slutet av 2024.

www.cpenneagram.com

Jag använder Enneagrammet för att skapa större medvetenhet och självinsikt, förståelse för varandra och som stöd djupa insikter. Kraftfullt för egen och gemensam utveckling. Vill ni som ledningsgrupp komma vidare i ett ledarskap där ni ser till hela människan, får ökad egen medvetenhet och närvaro och mod att möta er själva och varandra.

Ta kontakt för ett förutsättningslöst möte!

 

Vad våra kunder säger

Medskap bildades 1996 av mig, Margareta Andersson

Jag är beteendevetare och är certifierad Enneagram Trainer,  diplomerad Enneagram Practitioner och certifierad bl.a. i GDQ, Teambook, Mebook, Pulsanalys, Lego Serious Play Method, TUFF ledarskapsträning I, II,  och utbildad UGL-handledare.

Medskap bildades 1996 av mig, Margareta Norring

Jag är beteendevetare och är certifierad i bl.a. GDQ, Teambook, Mebook, Pulsanalys, Lego Serious Play Method, TUFF ledarskapsträning I, II, diplomerad Enneagram Practitioner och utbildad UGL-handledare.

Om mig Medskap
Utbildad mindfulnessinstruktör

Ett urval kunder

Följ mig på Linkedin

Ta del av alla erbjudanden och uppdateringar först genom att följa mig på LinkedIn!

Hör av dig och boka ett förutsättningslöst möte med mig!

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller för att boka ett förutsättningslöst möte.