Välkommen till Medskap Stockholm AB

Medskap arbetar med den avgörande strategiska resursen i verksamheten – ledarna och medarbetarna.

Kontakt

Medskap utvecklar, vägleder och coachar

Alla verksamheter vill nå bra resultat! Den helt avgörande strategiska resursen för att nå framgång är människorna i verksamheten. Vilka styrkor finns? Kommer alla till sin rätt? Hur nyttja den samlade kapaciteten?

Medskap utgår från vetenskaplig forskning, ett systemiskt och salutogent tankesätt och arbetar i kontinuerlig dialog med kunden.

Medskap firar 2020

24-årsjubileum!